Udruženje gradjana za zaštitu životne sredine”EKOLOŠKI PARK STUBICA”

Sedište i adresa Stubica bb, Paraćin, Srbija
Fiksni Telefon:
035/853-0154                                                        ekoparkstubica@ekoparkstubica.rs             • Matični broj 28230940
• PIB 110053322
• Broj dinarskog računa:17000300331050060
•Broj deviznog računa:RS35170003003310500060
•Ime banke:UniCredit Bank
• Predsednik udruženja: Slobodan Radisavljević mob. 063 600 259 e-mail: laza956@gmail.com
• Potpresednik udruženja: Branislav Marjanović mob. 064 129 72 85 email: branislav@live.de
• Upravnik parka: Miladin Nešić mob. 066 50 58 502 e-mail: nesicmiladin@gmail.com

Contact